OBRANNÁ PISTOLE 3


Kurz navazuje na kurzy Obranná pistole 1 a 2 a zdokonaluje správné návyky a dovednosti získané v předešlých kurzech. Kurz Obranná pistole 3 je zaměřen na střelbu do různých směrů na krátkou vzdálenost, změnu pozice v průběhu střelby, odhad vzdálenosti a správnou volbu způsobu střelby, střelbu z nestandardních poloh a práci ve skupině.

Doporučené vybavení:

  • zbraň, dva zásobníky (u zbraně s kapacitou zásobníku méně než 10 nábojů doporučujeme min 3 zásobníky)
  • pouzdro na zbraň a pouzdro na zásobníky, kvalitní opasek
  • ochranné brýle a chrániče sluchu
  • oblečení a obuv dle počasí a vhodné pro skryté nošení střelné zbraně
  • cca 300 kusů nábojů

Obsah kurzu:

  • tasení a zaujetí pozice, střelba do různých směrů
  • střelba do různých směrů se změnou polohy v průběhu střelby
  • správná volba způsobu střelby s ohledem na vzdálenost cíle
  • střelba z nestandardních poloh
  • střelecké drily ve skupině